Paint.NET v3.5.11 ny version i väntan på v.4

Paint.NET v3.5.11 ser ut att vara en av de sista uppdateringar innan lanseringen av version 4. En av nyheterna i denna version är möjligheten att automatiskt uppdatera till version 4 den dag den lanseras.

Utdrag av buggar som fixats.

  • Fixed: The Gaussian Blur effect was incorrectly calculating alpha values for non-opaque pixels. (http://forums.getpaint.net/index.php?/topic/18483-gaussian-blur-mistreats-alpha/)
  • Improved performance of the Sharpen effect by about 25%
  • Improved performance of the Median effect by about 30%
  • Improved performance of the Fragment effect by about 40%
  • Improved performance of the Unfocus effect by about 100%
  • Reduced memory usage when many selection manipulation operations are in the history/undo stack (the undo data is now saved to disk)
  • The built-in updater now supports upgrading to paint.net 4.0 (once it’s available)
Källa: http://blog.getpaint.net/2013/08/17/paint-net-v3-5-11-is-now-available/