Premiär av De Bortkopplade söndag SVT 2 18:00, UR vill synliggöra de som inte är på nätet

Digidel 2013 ser fram emot premiärvisning av de Bortkopplade på SVT 2 18.00 söndag. I programmet gestaltas några personer som av olika anledningar inte använder Internet av radio- och tvprofilen Kjell “Kjelleman” Eriksson.

Bakgrunden till filmen är dagens digitalisering. Med Internet som verktyg har vi nya förutsättningar för att sprida budskap, göra affärer och erbjuda tjänster. Vi i Sverige har ett väl utbyggt nät med många användare Just därför anpassar sig också företag och myndigheter för att möta tillfrågan av en ökad digital närvaro. Men i Sverige är 1,2 miljoner vuxna inte med på nätet enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012.

Största orsaken till att inte vara på nätet är ett ointresse. Djupanalysen Ickeanvändarna visar dessutom att allt fler yngre pensionärer skaffar sig dator/Internet Därförär tillgång till Internet steg ett och kunskap om hur Internet används nästa viktiga fråga. Utbildningsradion vill med programmet de Bortkopplade synliggöra de som inte använder Internet och visa på demokratiaspekten. – I De bortkopplade kan vi höra en kvinna ge uttryck för känslan att Internet är en diktatur. Tanken är ju att det ska vara tvärtom. Men att stå utanför Internet innebär att man inte kan vara lika delaktig i det demokratiska samhället säger Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog på UR. Hur påverkas vardgen för alla de personer som inte kan boka bord på restaurang online, ta del av politikernas motioner eller vars Internetkunnige man gått bort? Kampanjen Digidel 2013, vill få fler att våga, vilja och kunna använda Internet. Internet är en av vår tids viktigaste demokratifrågor. UR-producerade de Bortkopplade har möjlighet att skapa debatt och synliggöra några personliga berättelser kring problematiken med att sakna Internet idag och inte vilja använda nätet.

– Det vore fantastiskt om vi kunde få fler att dela sina personliga Internethistorier från hela landet. Alla har en historia om Internet att berätta som säger något om den omvälvande digitala tid vi lever i. Oavsett om det handlar om frustration över att inte kunna följa med in på www när programedaren i tvprogrammet hänvisar till nätet för recept eller vidare diskussion, förvirring hur boka biljett fungerar till tåget eller gläjden nätet kan ge med ökad kontakten med sina barn och barnbarn säger Ellen Pettersson, kommunikatör på Digidel.

I samarbete med Utbildningsradion har Digidel under sommaren visat de Bortkopplade under en smygpremiär I Almedalen och under årets Bokmässa. Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100, Stockholm. .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.

Källa: www.digidel.se