Garmin HUD: Vägvisning direkt på bilens vindruta

Garmin HUD

Garmin lanserar HUD, företagets första portabla head-up display för navigationsappar som används med smarta mobiltelefoner. HUD är ett innovativt och nytt sätt att visa väganvisningar och navigationsinformation i bilen. HUD projicerar en klar och tydlig anvisning direkt på en transparent film fäst på vindrutan eller på en bifogad reflexfri lins. HUD förser föraren med omfattande väganvisningar bara genom ett ögonkast på vindrutan inom förarens synfält och ger därmed en ökad säkerhet genom att minska risken att föraren distraheras. HUD mottar navigationsinformationen via Bluetooth från en smart mobiltelefon som kör en app från Garmin StreetPilot eller Navigon.

– HUD omdefinierar navigationsupplevelsen genom att den hjälper föraren att hitta rätt utan att behöva ta blicken från vägen, säger Jan-Åke Arenäs, VD för Garmin Sweden AB. Head-up displayer har hittills bara funnits i ett fåtal exklusiva bilar, men med HUD gör vi den här teknologin tillgänglig för alla fordon till ett överkomligt pris.

HUD ger mer information och fler navigationsdetaljer är andra portabla head-up displayer, samtidigt som informationen visas på ett så enkelt sätt att förarens uppmärksamhet inte tas från vägen. Anvisningarna är lätta att följa och gör det lätt för föraren att navigera, även i de mest utmanande korsningar och trafiksituationer. HUD visar anvisningar för svängar, avståndet till nästa sväng, både nuvarande hastighet och rådande hastighetsbegränsning, såväl som den förväntade ankomsttiden för resan. HUD låter till och med föraren veta fil den bör ligga i inför nästa manöver och varnar om föraren kör snabbare än den gällande hastighetsbegränsningen[2]. Den klara och tydliga displayen justerar automatiskt ljusstyrkan, så att projektionen syns lika bra i direkt solljus som i mörker.

Den visuella informationen kompletteras med talade instruktioner från en Garmin- eller Navigon-app, via den smarta mobiltelefonens högtalare eller via bilens Bluetooth-anslutna stereo. Musik strömmad från den smarta mobilen till bilens stereo sänks automatiskt när det kommer nya väganvisningar. HUD fortsätter att visa den visuella informationen på vindrutan, även om föraren tar emot samtal på sin mobiltelefon.

HUD är lätt att sätta upp och användaren kan välja mellan att projicera informationen direkt på vindrutan med den inkluderade transparenta filmen eller på en medföljande reflexfri lins som kopplas direkt till HUD. Enheten parar trådlöst ihop sig med en kompatibel Bluetooth-ansluten iPhone, Andorid™-telefon eller Windows® 8-telefon. En integrerad USB-port på fordonets ström/adapter-kabel gör det lätt att ladda telefonen under körningen.

HUD har ett rekommenderat pris på 1495kr och kommer att bli tillgänglig under sommaren. Appar från Garmin StreetPilot och NAVIGON ger förstklassig vägnavigation för smarta mobiltelefoner, inklusive kartor, anvisning om bästa fil, varning om hastighetsbegränsningar, trafikinformation i realtid, med mera.

Källa: Garmin