Red Hat Linux hos Försäkringskassan

Red Hat, världens ledande leverantör av open source-lösningar, har offentliggjort ett avtal med Försäkringskassan som ska implementera Red Hat Enterprise Linux som standardoperativ, och Red Hat Satellite som lösning för systemadministration. Detta är ett led i ett strategiskt beslut av Försäkringskassan att fullt ut byta ut myndighetens existerande AIX- och Solaris-baserade datacenterinfrastruktur mot en plattform byggd på Red Hats lösningar.

Försäkringskassan hanterar alla statliga socialförsäkringssystem i Sverige, med finansiella skyddsmedel för familj och barn, funktionsnedsättning och inkomstförluster på grund av arbetsskada eller sjukdom.

Med fler än 13 000 anställda är Försäkringskassan en av Sveriges största arbetsgivare. Försäkringskassans IT-resurser är gemensamma med Pensionsmyndigheten vilket gör att den totala mängden utbetalningar som hanteras ligger på omkring 475 miljarder kronor, motsvarande nästan 15 procent av Sveriges totala BNP.

“Bakgrunden till det strategiska beslutet att byta ut vår datacenterinfrastruktur var att hitta en mer kostnadseffektiv och flexibel lösning med hög prestanda som erbjuder en stabil plattform för konvergerad infrastruktur. En nyckelfaktor i vårt val av Red Hat var att undvika risken för inlåsning. Red Hat har levererat helt enligt våra förhoppningar. Arbetet påbörjades under 2013 och all migration har gått smidigt. Applikationerna körs med halverad svarstid jämfört med tidigare, och till en tiondel av den tidigare kostnaden”, säger Anders Lemon, CTO på Försäkringskassan.

Utrullningen av Red Hats lösningar grundar sig på myndighetens strategiska IT-plan med målet att uppnå en mer effektiv serverplattform genom standardisering på x86-plattformen. Efter en omfattande studie togs beslutet i slutet av 2012 att modernisera datacentret utifrån alla perspektiv – från modernisering av de fysiska datahallarna, server- och kommunikationsplattformarna till implementering av tjänstebaserade plattforms- och infrastrukturlösningar (PaaS/IaaS) med hög grad av automation. Drivkraften bakom beslutet var Försäkringskassans ambition att få en sammanhållen och mer homogen plattform för att uppnå ökad effektivitet.

Försäkringskassan använder Red Hat Enterprise Linux som standardoperativ för datacenter och Red Hat Satellite för administration. Red Hat Enterprise Linux ger Försäkringskassan en säker, kostnadseffektiv och stabil platform i ett effektivt och skalbart paket som är lätt att rulla ut. Dessutom möter Red Hat Enterprise Linux kraven på det moderna datacentret och möjliggör automatiserade IaaS- och PaaS-tjänster.

Administration av plattformen genom Red Hat Satellite lägger till kraftfulla systemadministrationsverktyg för att hantera, provisionera och övervaka infrastrukturen. Även om implementeringen fortfarande pågår och beräknas vara avslutad 2015 har Försäkringskassan redan uppmätt kraftigt förbättrad prestanda med 50 procent lägre svarstid på jämförbar hårdvara, och en beräknad kostnadseffektivisering på upp till 90 procent.

Försäkringskassan får också stöd från Red Hat Training och Red Hat Consulting Services för att hjälpa de anställda maximera funktionaliteten i de nya systemen och för statuskontroll av infrastrukturen, samt som stöd vid utvärdering och analys av nya IT-projekt.

”Försäkringskassans beslut att standardisera på Red Hat Enterprise Linux är ett kvitto på styrkan i Red Hats erbjudande. Som en av Sveriges största offentliga institutioner har Försäkringskassan extremt höga krav på sig i fråga om prestanda och tillgänglighet, både internt och från slutkunder. Med Red Hat Enterprise Linux och Red Hat Satellite som bas för moderniserade och framtidsinriktade tjänster fortsätter Försäkringskassan sitt uppdrag att ligga i framkant inom lättanvänd och tillgänglig e-förvaltning”, säger Jimmy Sköldberg, Nordenchef på Red Hat.

Källa: Red Hat / AxiCom PR